Auditas

Audito bijoti nereikia

Ne visi įmonės darbuotojai, o kartais ir vadovai į auditą žvelgia palankiai. Jiems tai papildomos valandos darbo, nervų ir nežinomybė dėl ateities.

Auditas

Į šį procesą žvelgti skeptiškai nereikia. Audito tikslas yra gan elementarus. Juk juo siekiama nustatyti ar finansinės ataskaitos visais svarbiais atvejais teisingai parodo įmonės finansinę būklę. Šią būklę tiksliai žinoti yra vertinga, nes ji padeda identifikuoti trūkumus, tada galima ieškoti teisingų sprendimų, kurie padėtų ją pakeisti.

Apskaitos-centras.lt

Auditas yra skirstomas faktiškai į dvi rūšis, tai vidinis ir išorinis. Vidinis auditas yra naudingas, bet tikslius duomenis galima gauti su nepriklausomo profesionalo pagalba. Suprantama, kad jis turi būti atliktas nepriklausomo auditoriaus. Šias paslaugas teks įsigyti, nes Lietuvos įstatymai konkrečiai numato koks asmuo gali užsiimti tokia veikla.

Auditoriui yra draudžiama turėti tikrinamos įmonės akcijų ir obligacijų. Jis negali sau siekti naudos. Privalo elgtis sąžiningai, kad nepakenktų audituojamos įmonės prestižui. Suprantama, kad skaidriai dirbančios įmonės šio veiksmo nebijo. Faktiškai pačios jos šį veiksmą ir skatina. Juk verslas yra žaidimas. Jei nori jame visada jaustis nugalėtoju privalai turėti skirtingą informaciją. Vidaus auditas, kuris atliekamas padalinių ir skyrių neretai susiduria su tikslumo trūkumu.

Esame žmonės, kai kurias klaidas mėgstame nuslėpti, o kai kurių ir pastebėti nebe sugebame, nes kiekvieną dieną dirbame tuos pačius darbus, laiku nepasidomime apie pakeitimus. Tokie pasiteisinimai negalioja nepriklausomam auditoriui. Jis savo darbe privalo vadovautis Tarptautiniais audito standartais, Audito įstatymu, Auditorių profesinės etikos kodeksu. Šis asmuo yra įpareigotas laikytis įstatymų. Suprantama, kad ir kvalifikacijos klausimas nelieka nuošalyje. Kaip ir kiekvienas specialistas, jis privalo nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją. Tik tada įmanomas nuoseklus ir kruopštus darbas, kurio rezultatas bus – įmonės finansinės atskaitomybės nepriklausoma ekspertizė.

Kiekvienas vadovas, akcininkai bei investuotojai privalo tiksliai žinoti savo įmonės finansinę būklę. Jos išmanymas leidžia atlikti tinkamus sprendimus. Rastus trūkumus pašalinti, didinti darbo tempus ar juos mažinti. Neretai Lietuvoje įmonės tampa nemokiomis tik dėl to, kad tiksliai nežino kiek turi turto, kaip jis yra valdomas, ar yra finansiškai nenaudingų sutarčių bei įsipareigojimų. Sėkmingas verslas – painus žaidimas, retkarčiais dera sustoti vietoje ir atidžiai apsidairyti, o audito veiksmas, tai leidžia padaryti.

Buhalterija