Buhalterija

Tvarkinga buhalterija – sėkmingas verslas

Pinigus skaičiuoti mokame visi. Tik ar gebame tvarkingai parodyti kaip jie buvo uždirbti? Tai jau įmonės buhalterijos reikalas – pasakytų ne vienas vadovas.

Buhalterija

Lietuvoje šiuo metu galiojančiuose įstatymuose numatyti, kad vadovas yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą bei už apskaitos dokumentų išsaugojimą. Neretai šios taisyklės pamirštamos ir tikimasi, kad naujai savo pareigas pradėjęs eiti buhalteris vienas pats susitvarkys su visa atsakomybe ir darbo kiekiu. Visi patarimai buhalterija skiltyje.

Pamirštama ir viena labai svarbi vadovo pareigybės ypatybė, nes jis, skirtingai nei paprastas darbuotojas, gali būti traukiamas ne tik drausminėn ar materialinėn atsakomybėn bet ir administracinėn ar net baudžiamojon atsakomybėn. Nenuostabu, kad ši įmonės sritis visada kupina tam tikros įmonės. Vadovas nori tiksliai žinoti visus procesus, buhalteris turi viską paaiškinti bei pagrįsti. Įtempti santykiai kolektyve prie gero niekada neveda, gali nukentėti ne tik įmonės finansinis pajėgumas, bet ir darbo našumas.

Apskaitos-centras.lt

Vien tik kaltinti vadovo nereikia. Jis siekia kontroliuoti visus procesus, bet per didelis kišimasis naudos neteikia. Darbuotojai negali atsipalaiduoti ir nuoširdžiai atlikti savo pareigų. Dera surasti tinkamą sprendimą, kad šių problemų įmonės buhalterijoje nekiltų.

Naudinga pasidomėti:

Vienas sprendimas yra gan elementarus, tai buhalterinių paslaugų pirkimas. Jos padeda atlikti visus būtiniausius mėnesio apskaitos darbus, o svarbiausia, kad nelieka tiesioginio kontakto tarp vadovo ir buhalterio. Visas darbo procesas grindžiamas sutartimi, o jos nesilaikymas tam tikromis nuobaudomis. Įmonė teikianti tokias paslaugas atlieka visas buhalterio užduotis – tvarko įmonės buhalterinę apskaitą, garantuoja buhalterinį įrašų teisingumą, pasirūpina, kad buhalterinė atskaitomybė būtų parengta laiku.

Šiam žingsniui ne visi vadovai pasiryžta. Yra ne maža dalis asmenų, kurie iki šios dienos mano, kad tik savas žmogus yra patikimas. Kiekvienas pasirenka sau priimtiniausius darbo metodus ir įrankius. Nors kontrolės klausimo palikti nuošalyje nereikėtų. Kiekvieną dieną stovėti už nugaros ir stebėti darbo procesą nevertą. Tam yra specialios priemonės – auditas. Vidinį auditą atlikti nėra sudėtinga, tam tikras problemas aptikti galima pakankamai greitai. Žinoma, vien tik juo pasikliauti neverta. Išorinis auditas su nepriklausom auditoriumi leidžia atskleisti tikrąją įmonės būklę. Tai turi būti atliekama periodiškai, kad įmonės veikla nesusidurtų su neišsprendžiamais sunkumais.

Buhalterinės apskaitos paslaugos